Interaktyvi instaliacija A. J. Greimui

2017 metai

 

Meninis projektas

 

Darbo vadovė: prof. Aušra Lisauskienė

Konsultantė: dr. Gintautė Žemaitytė

 

Analizuojant pasirinktą J. Greimo citatą, galima išskirti keletą kertinių, savo esme tekstą apibūdinančių, žodžių ir frazių:

·  „nuo ryto iki vakaro iš visų pusių“;

·  „apspitusios reikšmės, pranešimai“;

·  „kas akimirką“;

·  „juslinį suvokimą“;

·  „reikšmės pagava“.

 

Šios citatos sutrumpintai atpasakoja autoriaus iškeliamas mintis apie mus supantį pasaulį, kurio reikšminis suvokimas priklauso nuo mūsų pačių būties. Apibendrinant visą tekstą išskiriamos šios pagrindinės mintys:

· prieinamas ir neprieinamas reikšmių pasaulis;

· prasmė per individualią reikšmę;

· reikšmė egzistuoja nepriklausomai nuo to ar yra suvokiama;

· mus supanti reikšmių aplinka (spalvos, tipografika, garsai, lietimas).

 

 

Naudojant Microsoft Kinect judesius erdvėje fiksuojančias kameras, stebėtojas savo būtimi įgalina prasmės ir reikšmės atsiradimą iš ekrane atsitiktine (tad nepriklausoma) tvarka judančių raidžių. Iškėlęs ranką ir pirštų galais „pajutęs“, stebėtojas po truputį sujungia padrikus ženklus į logiškus ir suvokiamus žodžius, sakinius, pastraipas. Tačiau vos jam pasitraukus, jo „būčiai“ nebeesant, žodžiai išyra ir vėl praranda savo reikšmę. Lieka tik svarbiausi žodžiai, kurie paskutinę sekundę primena prieš tai egzistavusią teksto prasmę.

 

Parodos

2017, "Keliaujančios raidės", galerija "Titanikas", VILNIUS/LIETUVA

2017, "7 WAYS", Užupio meno inkubatorius "Galera", VILNIUS/LIETUVA

2017, "Daugialypis A. J. Greimas", Lietuvos Respublikos Seimas, VILNIUS/LIETUVA

2017, "Studijos 2017", LITEXPO, VILNIUS/LIETUVA← ATGAL